28 maja 2016, g. 07:47:50
OPM – kompleksowa usługa outsourcingowa dla firm OPM – kompleksowa usługa outsourcingowa dla firm OPM – kompleksowa usługa outsourcingowa dla firm OPM – kompleksowa usługa outsourcingowa dla firm

CZY WIESZ ŻE...
Tylko kilka firm w Polsce oferuje
w pełni zintegrowane usługi Facility Management, OPM jest jednym
z liderów w tej dziedzinie.

CZY WIESZ ŻE...
Z finansowego punktu widzenia, nieruchomości są drugim co do wielkości kosztem dla firm
w ich rachunku zysków i strat.

CZY WIESZ ŻE...
Tylko outsourcing  pozwala
najlepszym firmom w pełni skoncentrować się na ich core-business.

CZY WIESZ ŻE...
Budynki lub szerzej – nieruchomości, zużywają 42% całkowitej energii
w skali światowej – z czego nawet blisko połowa jest marnowana.

CZY WIESZ ŻE...
Facility Manager w pełni reprezentuje Klienta i odpowiada za powierzony mu majątek, dbając o niego z najwyższą starannością.

CZY WIESZ ŻE...
Inwestycje w nieruchomości i wydatki na ich utrzymanie mogą stanowić powyżej 30% rocznych wydatków przedsiębiorstwa.

KONTAKT

OPM Sp. z o.o.
tel. (71) 780 91 10
fax (71) 780 91 20
e-mail: office@opm-fm.pl

O nas

Jesteśmy dostawcą usług i kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania nieruchomościami
i infrastrukturą Klienta.

Należymy do Grupy Kapitałowej Impel S.A., 100% udziałowcem OPM Sp. z o.o. jest Impel S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Specjalizujemy się w konsolidacji usług i zarządzaniu procesami outsourcingowymi dla biznesu.

Nasza wiedza o Facility Management wzmacnia optymalizację kosztową i organizacyjną wszystkich obszarów.

Posiadamy

Ubezpieczenie OC: 2.000.000,00 EURO,
Ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości: 250.000,00 EURO,
Certyfikat ISO 9001: 2008.